Fernand Haesbrouck - adhdfraude.net

Afbouwen Antidepressiva Bijwerkingen Cialis Buy

Fernand Haesbrouck - adhdfraude.net
Over het werkingsmechanisme van ADHD-medicatie en antidepressiva.

Afbouwen Antidepressiva Bijwerkingen Cialis Buy

De totale medische wetenschap is compleet onverschillig om te weten hoe veilig artsen de kinderen helpen! Terwijl wel wereldwijd bekend is, dat men schade toebrengt aan een gezond lichaam door harddrugs toe te dienen, en dat die schade kan gemeten worden door te testen op de antistoffen, die het lichaam vormt bij wijze van een gevarenreflex. Alleen mogen die stoffen geen psychotica genoemd worden, omdat de kennis die dit aantoont als niet wetenschappelijk wordt weggehoond. De hersenen worden ook gevormd door ervaringen in de buitenwereld.

Daarom dat schroom mij vreemd is, wanneer ik de farmacologie toch bekend maak, en daarmee het gevaar loop, niet medisch wetenschappelijk te zijn. Stel nu dat adhd wel een neurobiologische aandoening zou zijn, waarvoor een neurobiologische diagnose vereist zou zijn. Dan verbaast het mij dat zowel ebm, als fbm, blijven weigeren om wel een bestaand neurobiologische diagnosemiddel bij adhd verplicht op te leggen.

Als het toedienen van psychotica bij adhd de vastgestelde of genetisch-gestoorde werking van stofjes in de hersenen zou helen, dan zal het lichaam bij toediening van psychotica opgelucht reageren en zich niet verdedigen met een gevarenreflex wanneer dit schadelijk of giftig materiaal wordt toegediend. Wat voor nieuwe soorten hersenen zullen er dan tot stand komen? Of dient mindcontrol om van alle hersenen eenzelfde soort gehaktbrood te maken? Of beter waarom zijn die anders ontwikkelde hersenen dan geen medisch diagnosecriterium? Dat hun hersenen, terwijl de volgende zin dan toch zekerheid brengt en helemaal niet meer waarschijnlijk, immers de hersenactiviteit is dus (!) deels anders. Vergelijk  het vormen van een dergelijk signaal met de klank uit een piano wanneer een (welluidend) akkoord wordt gevormd door verschillende toetsen tegelijk in te drukken.

Op het verwoesten van neuronen reageert het zenuwstelsel met een gevarenreflex, die b) een sympaticomimetische reactie veroorzaakt, die bloedvaten vernauwt, pupillen wijder maakt, het hongergevoel remt, huishouding van osteoblasten en osteclasten verstoort en daardoor het skelet breekbaarder maakt. Gedrag is dus de resultante van een samenspel van verschillende energiecomponenten, waarbij het organisme steunt op een zo gezond mogelijk te houden circuit van onderdeeltjes. Immers, noch bij medici, noch bij gespecialiseerde overheidsinstanties en zeker niet bij universiteiten kan iemand terecht om duidelijkheid te krijgen over hoe de farmacie patiënten zogezegd geneest zonder hen en de maatschappij schade toe te brengen.

De volgende oorlog zal noodzakelijkerwijs worden overschaduwd door deze verwoestende uitvindingen van het menselijk brein. Healthcare bedient zich ijverig van adhd om een opiumreglementering te omzeilen, terwijl het als een ziekte niet kan of mag aangetoond worden. Dat die beide aandoeningen echte ziekten zijn geworden, bewijst het bestaan van de door de chemische behandeling ontstane comorbiditeiten.

Immers europa verbood om adhd-medicatie bij volwassenen te commercialiseren omwille van het gevaar. Die cijfers zijn van belang omdat de invoervergunningen per jaar gekoppeld zijn aan het verbruik van het vorig jaar. Een behandeling bij adhd steunt op het dwangmatig psychotisch maken door chronisch hoge doses sterke psychotica toe te dienen. Met bovendien de bedoeling om de financiële belangen te vrijwaren van een establishment dat liever de waarheid over psychotisch makende stoffen achterhoudt. Beide ministeries waren sinds meer dan 10 jaar in handen van de ps en sinds kort onder de nieuwe minister maggie deblock.


Fernand Haesbrouck ( ADHD -fraude)


Over het werkingsmechanisme van ADHD-medicatie en antidepressiva.

Afbouwen Antidepressiva Bijwerkingen Cialis Buy

Bijwerkingen Afbouwen Seroquel | algomeric.com
... baga epl cialis Bijwerkingen Afbouwen ... seroxat buy cialis Bijwerkingen Afbouwen ... antidepressiva imodium gebruik bijwerkingen ...
Afbouwen Antidepressiva Bijwerkingen Cialis Buy Net als bij ons, de artsen kinderen en straks ook nog volwassenen, volgens eenzelfde scenario, maar met gestandaardiseerde en orale vormen, op een betere wereld hopen te zetten. Vergelijk die energie die een pianotoets door het indrukken ervan gebruikt om een mechanisme te sturen via een circuit om een klank voort te brengen. Bij sommige personen met adhd zal niemand er over twijfelen dat ze aan een stoornis lijden. De hardnekkigheid waarmee ik in persoon wordt aangevallen, toont aan dat kost wat kost de (farmacologische) werking onbekend moet blijven. Pech daarbij, was evenwel, dat de stof van bij de uitvinding ervan, al onder een opiumwetgeving werd geplaatst. Zouden alle gezonde personen beschikken over dezelfde hersenen? Bestaan adhd-hersenen? De nieuwe dsm-v komt op ons af.
 • Bijwerkingen Afbouwen Seroquel | impressitproducts.com


  Keren we even terug in de tijd, vijf jaar, toen michael jackson door te sterven, niet alleen muzikaal maar vooral medisch onsterfelijk is geworden. Het creatieve talent van michael jackson bleek het product van farmaceutische experimenten, die volledig in de lijn liggen, van wat op vandaag met de jeugd en, volgens plan, binnenkort ook met volwassenen staat te gebeuren. Ik twijfel eraan of dit een eigen vondst is geweest, maar eerder iets wat men in het latijn omschrijft als een exceptio obscuri libelli. Om strattera bij adhd en bij kinderen te gebruiken is een ddd van 80mg per 70kg lichaamsgewicht bepaald. Anderzijds, is een aandoening die in de geneeskunde alleen maar vermoed wordt en die niemand met een medische diagnose kan aantonen, in ons taalgebruik een heel populair begrip geworden.

  Vandaar dat sinds kort al een psychotische depressie medisch wetenschappelijk (astra zeneca en wyeth) is aangetoond en een psychotische adhd weldra zal volgen. De totale medische wetenschap is compleet onverschillig om te weten hoe veilig artsen de kinderen helpen! Terwijl wel wereldwijd bekend is, dat men schade toebrengt aan een gezond lichaam door harddrugs toe te dienen, en dat die schade kan gemeten worden door te testen op de antistoffen, die het lichaam vormt bij wijze van een gevarenreflex. Vandaar dat zowel bij prozac als bij strattera precies identiek dezelfde phenylpropylamine als een psychoticum vrijkomt. De voorraden van neurotransmitters worden gevormd door de mitochondriën en bijgehouden in containers (vesikels) , waardoor ze in functie van de ontvangen signalen per synaps, na verwerking van, en toetsing aan de eigen aanwezige informatie, ervoor zorgen dat het betreffend axon een nieuw specifieke gecodeerd signaal doorgeeft via de synaps aan de gekoppelde dendriet van een ander neuron, waardoor uiteindelijk het organisme tot een of andere actie kan overgaan. Mitochondriën spelen eenzelfde rol als het chlorofyl in het plantenrijk, waarbij h2o (water) en co2 uit de lucht omgevormd worden tot o2 (zuurstof) en c (koolstof hout).

  Vaccineert men die kindjes dan ook nog tegen van alles en nog wat? Ik besef dat deze gedachte van mij niet wetenschappelijk klinkt, maar ze heeft alvast het nut dat daarmee het bestaan van het fif-syndroom in de geneeskunde is aangetoond. Pech daarbij, was evenwel, dat de stof van bij de uitvinding ervan, al onder een opiumwetgeving werd geplaatst. Meteen is duidelijk hoe evidence een doorbraak betekende in het medisch gebeuren. En de kindertjes van dan af lucratief chemisch en bipolair laten balanceren op psychotica en antipsychotica. Psychisch genezen staat hier voor de onmogelijkheid om de realiteit op de gewone (soms wel eens deprimerende?) manier in te schatten, omdat het neurale netwerk dat een normale of reële perceptie mogelijk maakt, voor grote stukken (onherroepelijk) is weggeknipt. Deze posologie dient om volwassenen met narcolopsie alleen maar te drogeren en om bij twijfel over een adhd-diagnose, de kandidaat met een opsomming van normaal gedrag toch kunstmatig en passend hyperkinetisch te krijgen. Meerdere (verschillende) vingers, in dit geval neuronen, op de juiste plaatsen en juiste momenten veroorzaken welluidende akkoorden. Maar artsen worden opgeleid, zonder kennis over de werking of de farmacologie van psychotica, die men als geneesmiddel op de markt heeft gebracht. Psychotica bestaan wel, en worden net zo ijverig door healthcare gebruikt, om iatrogeen epidemieën van nieuwe ziekten tot stand te brengen, terwijl de hypocrisie gebiedt dat ze medisch en ook in het taalgebruik onbekend worden gehouden. Een energiecomponent (indol, phenyl), een stikstofcomponent (amine , piperidine) en een verbindingsketen (alkyl).

  nexium medicamento actos nulos cla Bijwerkingen Afbouwen Seroquel ultimate bupropion attention deficit ginseng vitamine lioresal drug preço cialis artane Bijwerkingen Afbouwen Seroquel 2mg…

  Cipralex Antidepressiva | jonshamieh.com

  ... Cipralex Antidepressiva bijwerkingen ... Cipralex Antidepressiva soma bijwerkingen afbouwen ... echte cialis buy Cipralex Antidepressiva ...
 • Que Es Mejor El Viagra O Levitra Sale
 • Hochu V Viagra Final Score For Sale
 • Viagra Cialis Differenza Iphone For Sale
 • Viagra Eta Bila Prekrasna Zena
 • Female Pink Viagra 100mg Buy Online
 • Pariet 10 Mg Bijsluiter Viagra Discount
 • Albendazole Buy Uk Football For Sale
 • C'est Koi Le Viagra Sale
 • MENU
  NEW